strand van cadzand

Spiritualiteit als levenskunst


Acht inspirerende woensdagen in La Cordelle met Hein Stufkens
Op deze dagen wil Hein doorgeven wat hij in zijn leven aan kennis en wijsheid verzamelde en wat hem nog altijd inspireert en bezielt.

Programma
9.30 deur open / koffie - thee
10.00 – 12.30 inleiding door Hein en vragen/gesprek
12.30 Lunchpauze – zelf lunchpakket meebrengen maar La Cordelle zorgt voor soep.
13.30 – 16.00 creatieve oefening/geleide fantasie enz. met uitwisseling, ter verdieping van het thema van de dag. Er zal ook wel eens een lied klinken…

Data en Thema’s
Woensdag 23/10 Spiritualiteit als levenskunst
Woensdag 20/11 Aandacht, choiceless awareness: de toverstaf van de liefde
Woensdag 18/12 In vrede leven: gelijkmoedigheid als basiskwaliteit
Woensdag 22/1 Liefde als onuitputtelijke bron
Woensdag 26/2 Symboliek en de taal van het onzichtbare – Franciscus van Assisi
Woensdag 18/3 De Bergrede: grondwet voor geluk
Woensdag 22/4 Het onbewuste als gids – de visie van Jung
Woensdag 13/5 Boeddha voor beginners (en de kunst om beginner te blijven)

Kosten:
€ 360,- euro ( 8 x € 45,- )
Deze serie is alleen in zijn geheel te volgen. Voor uitzonderingen daarop (bij voorbeeld wegens langdurig verblijf in het buitenland) kan je via de mail contact opnemen met Hein.

Aanmelden
mail hein@lacordelle.nl of inschrijfformulier op sturen naar La Cordelle, Mariastraat 45, 4506 AD Cadzand.

>