vrienden van La Cordelle

Wil je het werk van Hein en Brigitte ondersteunen, overweeg dan eens of je een bijdrage kunt leveren.Nieuwe Kalender vrienden van La Cordelle
Hij is echt mooi! Met per maand een inspirerend citaat uit Heins nieuwste boek .
Wil je er een (of meer) bestellen, wacht dan niet te lang. Ze vliegen de deur uit! De opbrengst komt geheel ten goede aan het Vriendenfonds.
Belangstelling? Stuur een e-mail dan krijg je nadere informatie.


 la cordelle op twitter bezoek de facebookpagina van La Cordelle

Aan alle vrienden van La Cordelle

Graag attenderen we je op het bestaan van de Stichting Vrienden van La Cordelle. Deze stichting ondersteunt sinds de oprichting in 2001 het werk van La Cordelle.
Het fonds wordt voornamelijk gebruikt om het voor minder draagkrachtigen mogelijk te maken om deel te nemen aan cursussen of andere activiteiten van La Cordelle. Meestal gaat het om subsidie voor een deel van het cursusbedrag.
We willen de mensen die dit fonds al (regelmatig) als donateur steunen van harte bedanken, mede namens al diegenen die op deze wijze toch mee konden doen aan cursussen in La Cordelle.
Het bestuur van de Stichting ziet het als haar taak om te zorgen voor een blijvend goed gevuld fonds. Zo gaven we al enkele jaren een La Cordelle-kalender uit, waarvan de opbrengst naar het fonds ging. Maar we kunnen nog meer creatieve en haalbare ideeën gebruiken. Heel graag horen we van je, mocht je een of meer ideeën naar voren willen brengen (en misschien zelfs helpen uitvoeren).
Intussen blijven giften, hoe groot of klein ook, eenmalig of vaker, van harte welkom.
Het bestuur,
Hilde Debacker, Marieke van Nimwegen, Bertram Ramspeck

Een gift voor de Stichting Vrienden van La Cordelle kun je overmaken naar: NL26RABO0314765751 Bic: RABONL2U

Aanvragen
Wie voor deelname aan een activiteit in La Cordelle een beroep op het Vriendenfonds wil doen, kan zijn/haar aanvraag via Hein en Brigitte richten aan het bestuur van de Stichting.

Wil je contact met het bestuur? Stuur je mail naar vriendenlacordelle@gmail.com

>